FAQ - voor burgers en ondernemingen

Overzicht van beschikbare vragen:

 

 

Ik kan mijn sanctiedossier(s) zien op Mijn Burgerprofiel of E-Loket, met persoonlijke gegevens en informatie over de overtreding. Is dat wel veilig?

Ja.

Bent u een burger, dan bent u de enige persoon die de eigen persoons- en overtredingsgegevens raadplegen. Dat is beveiligd, net zoals alle andere persoonlijke gegevens die op Mijn Burgerprofiel gepubliceerd worden over u.

Bent u een onderneming, dan kunnen per definitie enkel de wettelijke vertegenwoordigers van betrokken ondernemingen de overtredingsgegevens raadplegen. Dat is beveiligd.
Op eigen initiatief kunnen de wettelijke vertegenwoordigers het gebruikersrecht ‘Justitie en handhaving - sanctieregister - Vlaanderen' toekennen aan bijvoorbeeld een werknemer om het sanctieregister van de onderneming te raadplegen. Voor meer info, ga naar http://e-loketondernemers.be en klik onderaan door op ‘Hoe kan je rechten aan derden toekennen?’.

Welke gegevens kan ik als eigenaar wel/niet raadplegen via Mijn Burgerprofiel in het handhavings- en/of sanctiedossier?

De eigenaar kan enkel iets raadplegen in zijn burgerprofiel indien hij vermoedelijke overtreder is én er een sanctiedossier werd opgesteld. Onder deze voorwaarden zal de eigenaar alle stukken (documenten) die in het sanctiedossier voorkomen kunnen raadplegen inclusief metadata (zoals beschrijving vervolgde feiten, locatie, rechtsbrononderdelen, …). Opgelet: een sanctiedossier ontstaat wanneer de beboetingsinstantie beslist heeft om de vermoedelijke overtreder bestuurlijk te vervolgen. Indien aan één van de twee voorwaarden niet voldaan is (vermoedelijke overtreder + sanctiedossier), zal de eigenaar niets kunnen zien via mijn burgerprofiel. Bijgevolg, indien de verschillende betrokkenen geen kennisgeving krijgen van de maatregelen of sancties, zullen zij geen toegang hebben tot deze informatie. Bij een sanctionering ziet de betrokkene enkel zijn eigen dossier.

Ik zie dat de gegevens in mijn sanctiedossier in Mijn Burgerprofiel (in geval van burgers) of E-Loket (in geval van ondernemingen) niet kloppen. Wie kan helpen?

U kan contact opnemen met vhp.support@vlaanderen.be en voegt hierbij alle informatie toe (dossiernummer, screenshots, foutmelding, foute gegevens, ...) opdat we kunnen achterhalen wat er precies fout is, en wie dit kan corrigeren.

Wat betekenen onderstaande zegels onderaan de documenten die we ontvangen?

Er zijn twee verschillende zegels, afhankelijk van het feit of het originele document e-ID ondertekend werd of niet:

image-20231221-130639.png

 

image-20231221-130652.png

 

De zegel geeft aan dat het originele document werd opgeladen in het Vlaams Handhavingsplatform, en correct geborgd werd. Dat houdt in dat het origineel document beveiligd bewaard wordt en dat er een afgeleid document beschikbaar gesteld wordt in PDF formaat, dat inhoudelijk identiek is aan het origineel, en dat door middel van een zegel verwijst naar het Vlaams Handhavingsplatform dewelke de authentieke bron is van het origineel. Het afgeleid document wordt voorzien van een gekwalificeerd certificaat en heeft een gelijke bewijswaarde als het originele document.